Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) - AggressiivisuusTehtävän aihe: Aggressio-ilmiön psyykkiseet, sosiaaliset ja fyysiset selitysmallit

Käytä alla olevia linkkejä ja kirjan tietoa.
Vastaa ohjeen mukaan joko mind map -muodossa tai essellä verkkoympäristöön http://extra.opintoverkko.fi tai www.opintoverkko.fi

Apukysymyksiä:
Miten aggressio syntyy?
Mistä aggressiivinen käyttäytyminen johtuu?
Missä määrin aggressio ja aggressiivinen käyttäytyminen ovat tietoisesti säädeltävissä?
Missä määrin aggressiivisen käyttäytymisen voi sanoa olevan biologisten tekijöiden (aivot, refleksit, hormonit, välittäjäaineet) aikaansaamaa?


Alkoholin ja hormonien vaikutus aggressiivisuuteen

Tyttöjen suhde väkivaltaan ja aggressiivisuuteen

Aggressiivisuus ja lapsuuden kehitysvaiheet

Aggressiivisuus eri kehitysvaiheissa

Banduran tutkimus aggressiivisuudesta

Naisten aggressio

Aggressiivisuuden määritelmä

Syrjäytymisen yhteys aggressiiviseen käytöksekseen

Aggressiivinen lapsi ja syrjäytymisen uhka

Aggressiivisen käyttäytymisen muoto - koulukiusaaminen

Matalan verensokerin vaikutus aggressiivisuuteen

Psykologi Markku Ojasen luento

Artikkelin keskivaiheilla aiheesta aggressio ja sen selitysmallit


© Psyko4.psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com